stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH
Speiderstyrets sagabok
17.02.17Klar for tenkedagsfeiring?
av: May-Britt Roald
30.08.16Støtte – for å kunne vokse
av: May-Britt Roald
12.05.16Se mennesket innenfor speiderskjorta!
av: May-Britt Roald
17.03.16Vær stolt av lederutdannelsen din!
av: May-Britt Roald
29.02.16Dagens speidere er morgendagens ledere
av: May-Britt Roald
29.01.16Vi vil lytte og lære
av: May-Britt Roald
22.12.15God jul, og takk for et flott år!
av: May-Britt Roald
25.11.15Fordi vi bryr oss!
av: May-Britt Roald
17.11.15Sammen inn i framtida
av: May-Britt Roald
19.10.15På agendaen
av: May-Britt Roald
03.09.15Det vanskelige er å bestemme seg
av: Tone Ødegaard
04.08.15Nye speidereventyr
av: May-Britt Roald
12.06.15God speidersommer!
av: May-Britt Roald
02.06.15Oppdrag friluftsliv når flere!
av: May-Britt Roald
11.05.15Bomullsbarna tar friluftslivet tilbake
av: May-Britt Roald
29.04.13Ansvar for folkehelse - vi er beredt
av: Knut Slettebak
23.04.13Gratulerer med dagen
av: Knut Slettebak
13.04.13Landsting 2013
av: Knut Slettebak

Vi vil lytte og lære

av: May-Britt Roald 29.01.2016 kl. 12:59
Før styremøtet sist helg tok jeg meg tid til å se på ulike tilbakemeldinger Speiderstyret har fått fra både debattsider og ellers i organisasjonen. Det er mye som har endret seg på ti år, men ønsket om et synlig og tydelig styre har alltid vært til stede. Sosiale medier gir oss flere muligheter til å få til dette. På møtet for ei uke siden hadde vi en oppsummering av de 14 månedene av styreperioden som nå har gått. Vi så først og fremst på styrets ulike roller og på styret som team.

Det er mange forventinger til et styre. Det å starte styreperioden med et godt kurs i styrearbeid sammen med ansatte fra forbundskontoret, opplever jeg at gjorde noe med oss og med samspillet med dem rundt oss. Nye og gamle styremedlemmer ble raskt ei patrulje, hvor alle deltar i diskusjoner og tar beslutninger sammen. Vi spiller hverandre gode underveis, og potensialet i oss alle har fått større spillerom. Komite speiding har også deltatt på kurset i styrearbeid, og dette, i tillegg til at Speiderstyret, Komite speiding og forbundskontoret flere ganger har møttes for å sikre at vi har fokus på det samme, gir bedre speiding for organisasjonen.

Vi er stolte over at vi satset på Friluftslivets år. Vi hadde mot til å gjøre det, selv om veien ikke var gått opp før vi startet. I etterkant ser vi at større satsinger utløser mye god speiding i organisasjonen. Gjennom Friluftslivets år har speiding nådd flere utenfor egen organisasjon. Speidergruppene har vist speiding fram til lokalbefolkningen, de har samarbeidet med andre frivillige organisasjoner og med kommune og politikere. Slikt samarbeid styrker omdømmet vårt, samarbeid gir synlighet og skaper stolthet. Med slikt arbeid når vi målet om at speiding når flere. Medlemsantallet i NSF er stabilt, og litt voksende i troppsalder.

Når det gjelder roverne har vi et stort potensiale. Det å beholde medlemmene lenger er viktig for å få rekruttering og ettervekst. Tone Ødegaard og Mats Brunsvik er de internasjonale kontaktene i Speiderstyret. De kom nylig oppglødde hjem fra Polen, der de deltok på et møte med internasjonale kontakter fra andre europeiske speiderorganisasjoner. Flere land, som Finland og Island, har jobbet systematisk med å beholde speiderne lenger, og å motivere dem til å ta verv. Vi vil lære av deres erfaringer, og det er metoden som først og fremst er interessant. Kanskje er det særlig opplagt at det å engasjere seg internasjonalt gir motivasjon til å fortsette i speideren. Opplevelser i utlandet gir spennende muligheter, det er lærerikt, morsomt, bygger vennskap og styrker forståelsen av at speideren er en global bevegelse. Men mye av det samme gjelder også for engasjement i egen organisasjon, og vi ser gode muligheter for roverne på både gruppe- og krets- og nasjonalt nivå.

Det å møte speiderne er noe av det viktigste vi kan gjøre som styre. Vi vil vite hva medlemmene våre er opptatt av og hva de ønsker seg i speideren. Etter helgas styremøte ble det gjort avtale om å besøke Skogvokterne, et av flere ungdomsmiljøer vi har i organisasjonen. Styret ønsker å møte speidere for å lytte og lære, det er den beste oppskriften for å utvikle oss til en organisasjon der medlemmene vil være lenge fordi de trives og får spennende muligheter.

 

Hilsen fra: Steinar Brogeland (04.02.16 11:35)
På Facebook kan en "like" det en leser, og jeg gir her Speiderstyret en "tommelen opp"! Det er ikke alle som har "øyne i nakken" og ser på det en har lagt bak seg, og samtidig ser fremover for å lytte og lære hva medlemmene er opptatt av i speideren.

"Det finnes like mange former for speiding som det finnes speidere" er en setning jeg lærte for mange år siden, en setning som også kan benyttes i dag. Speidingen er i utvikling hele tiden og viser at det gode en forbinder med speiding bør en ta vare på, men samtidig ha muligheten til å utvikle seg til å bli bedre på andre områder. Sitter en med "skylapper" og ser kun i en retning er vanligvis ikke den beste løsningen, derfor liker jeg "lytte og lære hva medlemmene er opptatt av i speideren".

Lykke til videre i arbeidet til felles beste for våre medlemmer.
Hilsen fra: X-skogvokter . (08.02.16 16:38)
Det var jammen meg på tide at styret vil snakke med skogvokterne!!! En gruppering som har blitt stemoderlig behandlet som speidingens arbeiderklasse. Derfor også kalt arbeidsmaurene.
Det er riktig at det var det nasjonale samholdet som gjorde den store og gamle generasjonen skogvoktere villige til å ta på seg en uhorvelig mengde nasjonale, regionale og lokale verv og med det bære NSF på sine skuldre i tiden NSF eide Ingelsrud. Men styret bør være klar over at dagens skogvoktere ikke sitter på de erfaringen som gjorde at en meget stor og ressurssterk gruppe speidere sa "nei takk, aldri mer frivillig verv for NSF sentralt". Her ventes det fortsatt på unskyld og takk for hjelpen, og så lenge dette ikke kommer har i alle fall jeg ikke tenkt å anbefale rovere i min krets å ta på seg nasjonal verv utenfor det som bidrar direkte til den enkeltes cv-bygging (slik som styrearbeid og IC-roller). Uten arbeiderklassen kommer man ingen vei, men så lenge kritikken rettes mot disse og heder og ære tildeles de styrende makter så kan jo NSFs ulike styrer få lov til å gjøre jobben selv.
Hilsen fra: Respekt Først (16.02.16 12:09)
Ha ha. Når speiderstyrer har gått tom for arbeidskraft, da kommer de rekende til skogvokterne.... men la oss se - hva er vilkårene for nasjonale staber. Jobb rævva av deg gratis og få klage fra andre speiderledere for at det var feil arrangement til feil tid og alt for dyr pris. Få mas fra kontoret for at budsjett og regnskap og økonomi og rosanalyser må skrives i henhold til bedritens standard. Og markedsføre må vi også huske å ordne med selv - så kommer en sur mail med påminnelse om at nsf kun dekker kollektiv transport og reiseregningen avkortes med 92 kroner (smålig). Deretter kommer en kar med gillwell skjerf og klager på arrangementet manglet scouts own med salme og flaggutrulling og speiderstyret sitter stille og synes jobben sin er så slitsom at de gir hederstegn til seg selv og kretslederne som sendte alle klagene til de som lagde arramgementer. Herlig. Nei takk.
Hilsen fra: Givere og Mottakere (18.02.16 11:56)
Speidersjefen skriver flott om å gi rovere og unge muligheter. Men hun må nok skille mellom givere og mottakere i forsøket på å motivere til å ta på seg verv og oppgaver. Å få reise som deltaker på verdenskongress er en mulighet. Å sitte i skogvokterstyret å ringe 40 tlf for å finne frivillige til å lage mate og vaske opp +++ på kl/ks samling er en ren giver oppgave og ikke en utviklings oppgave. Da samme gjelder for de som tok på seg serviceoppgavene man drev med på Ingelsrud, og for de som stiller opp på dugnad på eiendommer og landsleire. Så langt har styret vist at de ikke evner å behandle speidingens givere på en skikkelig måte, mens cv byggerne heies frem og aplauderes. Dere får finne ut hva som skal til for å få disse til å gi og ikke bare få- det blir for dumt at det legges opp til et sånt klasseskille i speideren - og hva som skal til for å få noen ungdom til å jobbe hardt for at andre skal synes og skinne kan dere jo bare gruble på
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no