stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH
Speiderstyrets sagabok
17.02.17Klar for tenkedagsfeiring?
av: May-Britt Roald
30.08.16Støtte – for å kunne vokse
av: May-Britt Roald
12.05.16Se mennesket innenfor speiderskjorta!
av: May-Britt Roald
17.03.16Vær stolt av lederutdannelsen din!
av: May-Britt Roald
29.02.16Dagens speidere er morgendagens ledere
av: May-Britt Roald
29.01.16Vi vil lytte og lære
av: May-Britt Roald
22.12.15God jul, og takk for et flott år!
av: May-Britt Roald
25.11.15Fordi vi bryr oss!
av: May-Britt Roald
17.11.15Sammen inn i framtida
av: May-Britt Roald
19.10.15På agendaen
av: May-Britt Roald
03.09.15Det vanskelige er å bestemme seg
av: Tone Ødegaard
04.08.15Nye speidereventyr
av: May-Britt Roald
12.06.15God speidersommer!
av: May-Britt Roald
02.06.15Oppdrag friluftsliv når flere!
av: May-Britt Roald
11.05.15Bomullsbarna tar friluftslivet tilbake
av: May-Britt Roald
29.04.13Ansvar for folkehelse - vi er beredt
av: Knut Slettebak
23.04.13Gratulerer med dagen
av: Knut Slettebak
13.04.13Landsting 2013
av: Knut Slettebak

Oslo Pride – respekt og toleranse for alle mennesker

av: May-Britt Roald 25.06.2015 kl. 10:12

Denne uken arrangeres Oslo Pride, en festival drevet på frivillig basis som har som mål å bidra til at folk skal kunne være stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Er det greit at en viser at en er speider i Pride-paraden?

Det skal ikke være tvil om at speideren gir like muligheter for alle mennesker, derfor er jeg stolt over at våre medlemmer ønsker å vise at de er speidere i Pride-paraden. Ingen mennesker er like, men alle har like stor verdi, også de som er annerledes enn meg.

Alle har rett til å leve i fred, bli hørt og respektert. Det gjelder like mye menneskene rundt meg, som personer jeg ikke kjenner, eller de med annen kulturbakgrunn. Nøkkelen til fred ligger i forståelse og respekt for hverandres behov.

Speiderloven sier mye, ja kanskje alt om hva speideren står for. Speiderloven er ukjent for folk flest, men den er vårt verdiløfte på 10 enkle setninger som sier hvem vi er. Den siste; en speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker, treffer meg rett i hjertet. Å arbeide for fred er mer enn passiv toleranse, det er en aktiv handling. For meg handler det like mye om å delta i Speideraksjonen som at våre speidere deltar i Pride-paraden.

Deltakelse i Pride-paraden er en aktiv handling som bidrar til å skape bedre forståelse mellom mennesker. Speiderne som deltar her går foran og er gode rollemodeller for ungdommer som er usikre på hvor de hører til. Det er ikke alltid like lett når du er speider i troppen, og på leit etter deg selv.

La oss sammen jobbe for at speideren skal være en trygg arena hvor du er fri til å være deg selv!

 

Hilsen fra: Maj-Britt Juul (25.06.15 13:39)
En gang speider, alltid speider; men aldri har jeg vært så stolt over å få tilhøre en organisasjon som jeg ble etter å ha lest speidersjefens ord i forbindelse med Oslo Pride. Dette er hva kjærlighet handler om - respekt og toleranse for alle mennesker. Flott! Håper mange speidere vil stille i paraden.
Hilsen fra: Kåre Kånradi (25.06.15 15:59)
Flott. Da gjenstår det å skrive den samme teksten for NSFs humanister og ateister.

Venter på aktiv handling for toleranse av denne gruppen.
Hilsen fra: May-Britt Roald (07.07.15 13:55)
Til Maj-Britt Juul:
Takk for respons på innlegget. Jeg har fått mange gode og sterke tilbakemeldinger på innlegget. Det sier noe om hva speideren som trygg arena kan bety for en ungdom. Det gjør noe med deg når noen sier at ord redder liv.
Hilsen fra: May-Britt Roald (07.07.15 14:01)
Til Kåre:
Uansett hvor du kommer i verden, er det noen fellestrekk som bidrar til fred og forståelse mellom mennesker. Vi har en speiderlov som oppfordrer hver enkelt av oss til å reflektere over hvor vi står og aktivt søke kunnskap i møte med andre kulturer og andre mennesker. Kunnskap om andres ståsted bidrar til større forståelse. Det krever en aktiv handling.

På verdensleiren i Japan vil ungdom møte ungdom. Verdensleirene er for meg et godt symbol på hvordan ulike kulturer og mennesker med ulike utgangspunkt klarer å skape ei ramme både gjennom programaktiviteter og som møteplass for ungdom. Det er fredsarbeid i praksis.

Det å finne eget ståsted er ikke alltid like lett, og i speideren skal vi være rause og bidra til mangfold og inkludering. På Speidertinget i november opplevde jeg gode diskusjoner om raushet i Norges speiderforbund. Jeg opplever at de fleste er stolte av speideren og vil være med å utvikle hva vi står for. Jeg ønsker å legge til rette for at både rammer og kultur skal bidra mangfold og inkludering. På Speidertinget ble det gjort vedtak om å se nærmere på grunnreglene. "Grunnregelpatruljen" som ble satt ned for å jobbe med dette har nå laget sitt første høringsdokument og vil gjerne høre din mening. Du kan lese dokumentet og gi tilbakemelding her: http://www.speiding.no/om_oss/?side=arbeidsgrupper.grunnregler
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no