stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH

InnledningProfilhåndboken gir retningslinjer og veiledning til bruk av speiderens profil. Håndboken er et hjelpemiddel i den daglige kommunikasjonen og skal sikre og inspirere til at speideren fremstår på en enhetlig og konsekvent måte. Boken er viktig for å bygge og vedlikeholde en sterk profil i samsvar med speiderens formålsparagraf og verdier.

Profilhåndboken er bygget opp med en innleding om verdigrunnlaget - hva speiding er. Videre presenteres den grafiske profilen - hvordan speidingen skal presenteres og tilslutt presenteres noen eksempler på bruk av forbundsmerket og maler.

Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Profilprogram
Du er nå på nettsidene som presenterer Norges speiderforbund sin profil.

Forbundsmerket er nå lagt ut med undertekst Alltid beredt og Norges speiderforbund i formatene GIF, EPS og PDF. Du finner alt i menyen til venstre under grafisk prodil

Den trykte profilhåndboken er klar. Du kan laste den ned som PDF nedenfor, eller bestille et eksemplar ved å sende en e-post til: profil@speiding.no
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no