stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH

Krav om politiattest for frivillige og ansatte i speideren

Speideren skal være et trygt sted å være for alle. Et viktig tiltak for å oppnå dette er kravet om politiattest, som gjelder for både Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. Dette omfatter alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år eller med utviklingshemming. På disse sidene finner du praktisk informasjon om politiattest, søknadsprosessen og annet du kan ha bruk for i forbindelse med ordningen.

Kravet om politiattest gjelder ufravikelig for alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Det skal normalt innhentes politiattest for:

  • Alle ledere og assistenter i krets, korps og gruppe fra 15 år.
  • Voksne eller ungdom som er med mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over 3 eller flere sammenhengende dager eller 3 eller flere ganger i løpet av terminen, inkludert helgetur. Dette inkluderer foreldre og støttekontakter som er med en speider på møter, turer og liknende
  • Alle kursledere/kursstab og instruktører på speider-, rover- og lederkurs.
  • Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv som kommer inn under ordningen.
  • Alle ansatte i Norges speiderforbund.

Om gyldighetstid for politiattest

Politiattesten har tidsavgrenset gyldighet.

Gyldighetstiden for politiattesten regnes fra den datoen politiet utsteder attesten (utstedelsesdato).

Følgende gjelder:

  • For attester vist på gruppe-, krets-/korps- og forbundsnivå: Fem års gyldighetstid ved aktivt medlemskap.
  • Attester vist på gruppenivå er gyldig på alle nivåer og prosjekter.
  • For attester vist bare i forbindelse med et prosjekt (arrangement/kurs): 15 måneders gyldighetstid for prosjekter på samme nivå.

Politiattesten er å regne som «ferskvare»: Den kan bare vises fram inntil ett år fra utstedelsesdato. Attesten kan vises på flere nivåer i løpet av dette året.

Aktive medlemmer i grupper oppfordres til å vise politiattest til sin gruppe, da det vil dekke alle andre nivåer og prosjekter.

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål om praktiske forhold angående ordningen og som du ikke finner svaret på her, ta gjerne kontakt med forbundskontoret på e-post. Du kan også ringe 22 99 22 30 i kontortiden (kl. 09-15 på hverdager).

Ved manglende fremvist attest eller attest med anmerkning, samt ved akutte hendelser, kontakt fungerende generalsekretær Brede Udahl på telefon 934 70 580.

Trykk her og få veiledningen for registrering av politiattest i medlemssystemet.

Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no