stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH

Ledige verv og stillinger

LEDIGE VERV OG MULIGHETER:
Norges speiderforbund utlyser for tiden følgende verv og muligheter:

LEDIGE STILLINGER
For tiden ingen ledige stillinger 

LEDIGE VERV
 • Tre unge speiderledere fra Liberia søker vertskap!
 • Vi søker etter deg som er mellom 18 og 24 år og som vil delta på «Ung talspersonkurs» på Island
 • Vil du være med på å skape speiderpolitikk på verdensplan
 • Medlemmer til kontingentledelsen til Roverway 2018 søkes
 • Medlemmer av Komité speiding søkes

 • Koordinator for nettverk for radiospeiding

Alle verv og stillinger finner du nedover på denne siden.


Tre unge speiderledere fra Liberia søker vertskap!

Gi speidergruppen din en unik sjanse til å bli kjent med speidere fra et av våre samarbeidsland, samt vise våre gjester noe av det beste med norsk speiding, nemlig landsleiren!

Norsk speiderforbund har i 4 år nå, samarbeidet med «Liberia Girl Guides Association», hvor deler av samarbeidet er utveksling.

Speiderforbundet har invitert de unge speiderlederne Esther, Dearest og Charlene fra Liberia Girl Guides Association til Norge. I forbindelse med NORD 2017, vil de komme til Norge noen dager før landsleiren, for å delta der.

For at Esther, Dearest og Charlene skal få en god leiropplevelse, søker vi en speidergruppe som kan fungere som vertsgruppe for jentene. Vi ser for oss at de kommer til speidergruppa, et par dager før avreise til landsleiren, slik at alle blir litt kjent med hverandre. De tre jentene deltar i leirlivet og aktivitetene på lik linje med de andre speiderne, som en del av patruljene og speidergruppa.

Vertsgruppa slipper å tenke på transport til og fra leir for de tre jentene, ettersom transport og leiravgift for dem, dekkes av speiderforbundet.

Er du interessert i å være vertsgruppe, eller lurer du på noe angående dette? Ta kontakt med Bodil på forbundskontoret (btd@speiding.no). 

Frist for å melde interesse er 1. mars!

 
Foto: Alexander Vestrum.

Vi søker etter deg som er mellom 18 og 24 år og som vil delta på «Ung talspersonkurs» på Island

“Speak it up!”: Young Spokesperson training on external representation and communication er en fire dagers opplæring rettet mot speidere og unge ledere i alderen 18 – 24 år som ønsker å utvikle ferdigheter, kunnskap, holdninger og som vil ta en aktiv rolle som talsperson for speiding.

Kurset skal styrke deltakerne og utstyre dem med ferdigheter som gjør at de kan ta en aktiv rolle som talsperson for sine organisasjoner. Programmet vil blant annet inneholde:

 • Kommunikasjonsstrategier og verktøy.
 • Utforske ulike måter man kan levere et sammenhengende budskap til mennesker både innenfor og utenfor speiding.
 • Forstå ulike kommunikasjonsverktøy og hvordan man bruker dem til å levere et budskap (radio, media, video og sosiale medier).
 • Utvikle taleferdigheter som Unge talspersoner.

Vi søker to personer som kan tenke seg å delta på kurset. Du må være aktiv i forbundet og interessert i kommunikasjonstemaer. Vi forventer at deltakerne vil ta aktiv del i NSF sitt kommunikasjonsarbeid fremover. Hvis du ikke selv er aktuell kanskje du kjenner noen du kan oppfordre til å søke.

Reise og opphold dekkes.

Dato: 19. – 23. april på Island.
Sted: Úlfljótsvatn Scout Centre på Island.
Søknadsfrist: 15. februar.

Søknad sendes til: bodil.taerud.day@speiding.no.Foto: Anders Myhr Nielsen.

Vil du være med på å skape speiderpolitikk på verdensplan?

Hvert tredje år avholder WOSM sin verdenskonferanse, og i 2017 skal den arrangeres i Aserbajdsjan. I forkant av verdenskonferansen arrangeres World Scout Youth Forum, som er et forberedelses- og opplæringsarrangement for unge delegater.

Vi søker nå etter deg som vil være ungdomsdelegat til ungdomsforumet og verdenskonferansen. Dette innebærer at du representerer Norges speiderforbund og Speidernes fellesorganisasjon på de to arrangementene, som avholdes fra 7. til og med 18. august 2017. Du vil inngå i en større delegasjon med både erfarne og uerfarne speidere fra begge speiderforbund i Norge. Dagene i Aserbajdsjan vil fylles med interessante diskusjoner, nettverksbygging, arbeidsmøter, lobbyarbeid, viktige beslutninger, valg av nytt verdensstyre og nye venner. Mer om arrangementene kan lese her https://www.scout.org/node/43297

For å styrke rekrutteringen til speiding på internasjonalt nivå vil vi i år gjennomføre et forberedelsesprogram for de som blir plukket ut. Dette gjør at du ikke trenger å kjenne til WOSMs arbeid fra før. Opplæringsprogrammet vil begynne allerede i februar 2017, slik at du er forberedt og klar til å bidra aktivt på ungdomsforumet og verdenskonferansen. I forberedelsene vil du få lære om vår egen organisasjon, utvikle kunnskap om påvirkningsarbeid og bli bedre kjent med verdensforbundene WAGGGS og WOSM. Det du lærer i forberedelsesprogrammet, vil også være nyttig for senere arbeid i NSF.

Vi søker deg som

 • er mellom 18 og 25 år neste år (dvs. født mellom 1. januar 1992 og 31. desember 1999)
 • har interesse for å påvirke hvilken retning speideren skal utvikle seg i
 • har lyst til å lære mer om hvordan organisasjonen er bygget opp
 • har noe kjennskap til politiske prosesser og internasjonalt samarbeid
 • behersker engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • kan sette av tid til forberedelsesopplegget cirka en kveld i måneden fra februar til august neste år
 • ønsker å videreføre kunnskapene du får, til ungdomsdelegatene på konferansen om tre år
 • vil arbeide videre med internasjonal speiding etter konferansen

Du får

 • En unik mulighet til å bli bedre kjent med internasjonal speiding
 • Muligheten til å bli kjent med speidere fra hele verden
 • Dekket reise og opphold for tolv dager i Aserbajdsjan
 • God opplæring det siste halve året før du reiser
 • Støtte og oppfølging fra en som tidligere har deltatt på youth forum og verdenskonferansen

Søknad

Skriv en søknad der du begrunner hvorfor du vil være ungdomsdelegat, og gjør rede for din speiderbakgrunn og hva slags internasjonal speidererfaring du har. Legg også ved en referanse. Send søknaden til btd@speiding.no innen 25. januar. Både gutter og jenter kan søke. Det kan bli aktuelt å gjennomføre intervju.

Ta kontakt med Mats Brunsvik eller Eirik Ulltang Birkeland ved spørsmål.Medlemmer til Komité speiding søkes

Brenner du for speidingen og ønsker å være med på å utvikle treningsprogrammet, grunntreningen, ledertreningen, rovertilbud og sentrale kurs og arrangementer? Vi er på jakt etter engasjerte rovere og ledere som kan tenkte seg å bli med i Komité speiding (KS)!

Komité speiding oppnevnes av Speiderstyret og er Norges speiderforbunds utøvende organ innen program og ledertrening. Komiteen har blant annet ansvar for:

 • å videreføre og vedlikeholde treningsprogrammet slik at det er et godt hjelpemiddel for ledere i enhetene
 • å utarbeide og følge opp forbundets sentrale arrangementsplan
 • å iverksette aktiviteter for den enkelte gren og fagfelt innen NSF
 • å utarbeide mål og rammer for egne prosjekter som skal iverksettes
 • å utvikle og følge opp aktuelle opplæringstilbud til ledere, tillitsvalgte, medlemmer i sentrale NSF og andre spesielle grupperinger ved behov

Har du noen spørsmål, kan du kontakte konsulent for lederutvikling Cecilie Fongen Bjørnstad på e-post eller telefon 404 066 05, eller leder for Komité speiding Dag Erling Austvik på e-post eller telefon 911 64 074. Søknad sendes til Cecilie Fongen Bjørnstad: cecilie.fongen.bjornstad@speiding.no. Mer om Komité speiding kan du lese her.
Fra JOTA-JOTI. Foto: Alexander Vestrum.

Koordinator for nettverk for radiospeiding

Norges speiderforbund søker etter nettverkskoordinator for radiospeiding for de neste to årene.

 • Nettverkskoordinatoren vil være kontaktpunkt for speidergrupper som arrangerer JOTA-JOTI, i tett samarbeid med JOTA-JOTI-sekretariatet (som for tiden er hos KM-speiderne).
 • Nettverkskoordinatoren vil bidra til å finne sentrale personer til nasjonale arrangementer, for eksempel landsleir og LØFT.
 • Nettverkskoordinatoren vil spille en sentral rolle i utformingen av det videre engasjement innen radiospeiding i NSF og SpF.
 • Nettverkskoordinatoren vil samarbeide med tilsvarende interesser for radiospeiding innen KFUK-KFUM-speiderne og radioamatørene i NRRL.
 • Nettverkskoordinatoren vil inspirere og oppmuntre til radiospeiding blant radiospeidere i nettverket, herunder legge til rette for samlinger og kurs, og definisjon og gjennomgang av nye og gamle speidermerker i forhold til treningsprogrammet.

Som del av forbundets nettverkskoordinatorpatrulje vil nettverkskoordinatoren kunne bære forbundets gule ledermerke på speiderskjorta.

Er du interessert i å bidra på sentralt nivå innenfor radiospeiding så send noen ord om deg selv til Bodil Tærud Day på btd@speiding.no.

Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Finn din speidergruppe
Vil du bli speider, men finner ikke en gruppe i nærheten. Sjekk ut våre kartsider hvor du enkelt kan søke deg frem til din nærmeste speidergruppe.
Politiattest
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no