stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENNORD 2017DEBATTENGLISH

Medlemskontingent

Forbundskontingenten for 2017 er kr 440,- per medlem. I tillegg kommer kretskontingent og gruppekontingent. Hele kontingenten kreves inn felles fra forbundet. NB! Personer som er medlem i flere grupper, flere kretser osv får en samlegiro for alle medlemskapene.

  • Kretskontingenten fastsettes av kretstinget for hver krets. Kretsene kan ta inntil halvparten av forbundskontingentbeløpet, for 2017 vil det si maksimalt kr 220,-.
  • Speidergruppene kan kreve hvilket beløp de ønsker. Gruppene har også mulighet til å ha ulike kontingentsatser for f.eks. ledere og speidere. Riktig kontingentsats må registreres på hvert enkelt medlem.
  • Kontingentkravet sendes ut etter 10. januar. Giroen har vanligvis betalingsfrist i første del av februar. Man må betale for et helt år av gangen. De som begynner i speideren på høsten (og meldes inn etter 10. august) betaler halv forbundskontingent. Det er også en del kretser og grupper som har andre kontingentsatser for dem som starter på høsten. 
  • Det gis husstandsrabatt fra tredje medlem i en husstand. Det er 80 % rabatt på forbundskontingenten, mens krets og gruppe velger eventuell rabattprosent for sin kontingentsats. Husstandsrabatt registreres i medlemssystemet av forbundskontoret. Gi beskjed til nsf@speiding.no ved innmelding at rabatt skal registreres og hvilke andre medlemmer som er i husstanden (navn/medlemsnummer), eller legg inn husstandsrabatten på medlemmene i husstanden i medlemssystemet. Det gis ikke husstandsrabatt på høsten. Hvis ett eller flere medlemmer av husstanden melder seg ut slik at det blir færre enn tre husstandsmedlemmer forsvinner rabatten.

Man må ha betalt kontingent for å være dekket av den kollektive personskadeforsikringen som alle betalende medlemmer har, og ansvarsforsikringen for ledere. Betalt kontingent er også som regel en forutsetning for å delta på Norges speiderforbunds arrangementer.

Se også retningslinjer for kontingent.


Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Finn din speidergruppe
Vil du bli speider, men finner ikke en gruppe i nærheten. Sjekk ut våre kartsider hvor du enkelt kan søke deg frem til din nærmeste speidergruppe.
Utleiesteder
Politiattest
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no