stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENFRILUFTSLIVETS ÅRDEBATTENGLISH
30.01.09 Gjør det - bare gjør det!
27.01.09 Ungdomsdelegat søkes!
23.01.09 Få ekstra penger gjennom Grasrotandelen
22.01.09 Finner du fram?
20.01.09 Speiderbasen - langt mer enn en nettside
19.01.09 Prøv Aftenpostens SPEIDER-QUIZ!
14.01.09 Krigen i Gaza - hva er det som skjer?
13.01.09 Gi oss dine ideer!
12.01.09 Fredfull markering
09.01.09 Kjelsåsspeiderne på direkten med NRK
07.01.09 Er du interessert i natur og miljø?
07.01.09 Få med deg et av årets beste lederkurs i februar
07.01.09 Roverne tok ikke juleferie
06.01.09 "Fjære" juledag
"Grunnregelpatruljen" hadde nylig møte på Gardermoen. Fra venstre: John Øyvind Livden, Hogne Skistad Nordvik, Hilde Aure, Andy Hyde, Glenn Austegard, Siv C. B. Jørstad, Priska Hiller og Per Vinje.

Med søkelys på grunnreglene

Publisert: 03.03.2015 kl. 14:10 - sist oppdatert: 04.03.2015 kl. 13:44

Speiderstyret oppnevnte etter Speidertinget 2014 en arbeidsgruppe som skal arbeide med NSFs grunnregler. Resultatet av dette skal førstegangsbehandles av Speidertinget 2016.

Arbeidsgruppa var på plass allerede få uker etter at vedtaket om oppnevningen var gjort, og nå er de åtte i gang, og har allerede rukket å ha to møter. Den skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget i Norges speiderforbund.

Leder for gruppa – eller peff for "grunnregelpatruljen", som han kaller den – er John Øyvind Livden. Han bekrefter at arbeidsgruppa er bredt sammensatt: – Alle har omfattende og bred speiderbakgrunn på ulike nivåer i organisasjonen. To er fra andre land, og har også vært med i speideren der. Til sammen dekker vi et bredt spekter av verdigrunnlag og ulike livssyn.

Hvorfor er det viktig å jobbe med grunnreglene nå? – Dette er en viktig tid for Norges speiderforbund. Spørsmålene rundt verdigrunnlaget vårt har en tid vært en form for «gnagsår» i organisasjonen, hvis vi kan kalle det for det. Det er noe vi er nødt til å arbeide oss gjennom, for så å komme oss videre sammen. Speidertinget sist høst var viktig, i diskusjonene og på Påvirkningstorget kom det fram ting som åpnet øynene hos mange av oss, og det var viktige bidrag for framdriften i prosessen organisasjonen er i nå. Vi trenger et felles verdigrunnlag. Det skal samle oss som organisasjon, men også skape rom for å ivareta ulikhetene mellom medlemmene. Norges speiderforbund skal være en åpen og inkluderende organisasjon, hvor alle medlemmer er fullverdige, uavhengig av forskjellene mellom dem. Vi speidere har uten tvil mye felles, og verdien av dette er svært høy.

Hva har dere rukket å arbeide med så langt? – Vi har hatt to møter, det første var et innledende møte på Skype og det andre var et møte hvor vi traff hverandre på Gardermoen. Vi begynte med å bygge tillit til hverandre i patruljen, og å skape trygghet for arbeidet vi skal gjøre. Vi avklarte forventningene våre til prosessen, hvordan vi ser for oss at den skal være. Så har vi blitt enige om hvordan vi oppfatter mandatet fra Speiderstyret, og hva vi skal gjøre, samt hvilke tiltak vi vil gjennomføre.

Jeg opplever at vi har startet et godt samarbeid, og er trygg på at vi vil jobbe godt sammen.

Målet for arbeidet vårt er å levere et revidert forslag til paragraf 1 i grunnreglene, til speiderløftet og til formålsparagrafen. Disse skal alle tre speile verdigrunnlaget, og vi skal være tydelige på hvilke verdier Norges speiderforbund står for. Nøytralitet er ikke nødvendigvis et ideal, og de som vil være medlemmer hos oss må kunne identifisere seg med verdiene våre.

Hva er særlig viktig for dere i arbeidet med verdigrunnlaget? – Vi har kommet fram til noen viktige forutsetninger for hvordan dette skal gjennomføres: Prosessen skal være synlig, tydelig og gjennomsiktig. Vi vil at alle som ønsker det skal kunne følge med i arbeidet, og bidra til å påvirke det. Det skal være enkelt å gi innspill, å diskutere og å følge arbeidet vårt underveis.

Hvem kan påvirke prosessen? – Alle kan følge arbeidet, og påvirke prosessen gjennom innspill underveis i de ulike fasene: I vår skal vi ha den første høringsrunden. Basert på innspillene som kommer da skal vi jobbe videre, slik at en høring nummer to skjer til høsten. Etter nye tilbakemeldinger fra speidere, rovere og ledere skal vi legge fram et forslag for Speiderstyret i mars neste år.

Vi vil gå aktivt ut og møte medlemmene der de er. Vi vil blant annet gjennomføre en spørreundersøkelse blant deltakerne på peffkurs, på kretsleirer, og blant jamboreedeltakerne. Vi holder også tett kontakt med kretsene og korpsene, med Speiderstyret og med arbeidsgruppen som jobber med gjennomgang av organisasjonsstrukturen

På hvilken måte kan man komme med kommentarer og forslag? – Debatten vil vi samle på ett sted, nemlig debattsiden på speiding.no. Referater fra møtene våre, annen viktig informasjon om og fra arbeidet, samt et enkelt elektronisk skjema for innspill, blir også å finne på speiding.no. Alt skal samles på ett sted, og vi vil bevisst bruke færrest mulig kanaler for innspill, slik at vi holder det enkelt og oversiktlig, understreker Livden.

Arbeidsgruppa består av disse åtte:

  • John Øyvind Livden, Arna MSK speidegruppe og Misjonsforbundet Speiderkorps
  • Andy Hyde, 1. Langhus speidergruppe
  • Priska Hiller, GibGob speidergruppe
  • Hogne Skistad Nordvik, 23. Bergen speidergruppe og Rovernes Beredskapsgruppe Bergen
  • Glenn Austegard, 2. Kristiansand FSK speidergruppe
  • Hilde Aure, 3. Fræna Aureosen speidergruppe
  • Per Vinje, tidligere leder av lovutvalget
  • Siv Christine B. Jørstad, Skedsmo speidergruppe

|
Tekst: Kirvil KaasaFoto: Gardermoen Hotell B & B
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Speidermuseet
Norsk Speidermuseum gjør speiderhistorien levende.
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no