stemningsbilde
FORSIDENYHETERARRANGEMENTEROM OSSNYTTIGBILDERSPEIDERENFRILUFTSLIVETS ÅRDEBATTENGLISH
30.01.09 Gjør det - bare gjør det!
27.01.09 Ungdomsdelegat søkes!
23.01.09 Få ekstra penger gjennom Grasrotandelen
22.01.09 Finner du fram?
20.01.09 Speiderbasen - langt mer enn en nettside
19.01.09 Prøv Aftenpostens SPEIDER-QUIZ!
14.01.09 Krigen i Gaza - hva er det som skjer?
13.01.09 Gi oss dine ideer!
12.01.09 Fredfull markering
09.01.09 Kjelsåsspeiderne på direkten med NRK
07.01.09 Er du interessert i natur og miljø?
07.01.09 Få med deg et av årets beste lederkurs i februar
07.01.09 Roverne tok ikke juleferie
06.01.09 "Fjære" juledag
På Speidertinget ble speiderens verdigrunnlag debattert.

Medlemmer til «Arbeidsgruppe revisjon grunnregler» søkes

Publisert: 20.11.2014 kl. 15:13 - sist oppdatert: 20.11.2014 kl. 15:13

På Speidertinget ble det vedtatt å sette ned en gruppe for revidere grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget Vi søker nå etter medlemmer denne gruppen. Søknadsfristen er 8. desember.

På Speidertinget 2014 ble det det gjort følgende vedtak:
«Speidertinget vedtar at Speiderstyret skal oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en prosess som involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Speiderstyret vedtar mandat for gruppen. Det skal tilstrebes at Speidertinget 2016 skal førstegangsbehandle resultater fra arbeidet.»

Vi søker nå etter personer til denne gruppen. Det søkes etter personer med forskjellig livssyn. Har du erfaring fra for eksempel ledelse, organisasjons- og prosessarbeid, er det et pluss

Skriv litt om din bakgrunn både privat og i speidersammenheng, og legg ved eventuelle referanser fra gruppeleder, krets-/korpsleder eller tilsvarende. Søknad sendes til Jens.morsoe@speiding.no innen 8. desember.

Mandatet til «Arbeidsgruppe revisjon grunnregler»:

Mål

 • Å fremme forslag til reviderte grunnregler i Norges speiderforbunds lover og regler, med hensyn til verdigrunnlaget.

Forslaget skal sikre en innbyrdes sammenheng mellom de ulike paragrafene i grunnreglene, som gir en mer tidsriktig tekst, og en formålsparagraf og et speiderløfte som gjenspeiler organisasjonens verdigrunnlag.

Norges speiderforbund skal være en åpen og inkluderende organisasjon som har rom for alle.

 • Hele organisasjonen skal inviteres til å delta i prosessen.

Rammer

Organisering

 • Arbeidsgruppen skal bestå av inntil åtte personer.
 • Arbeidsgruppen skal inneha medlemmer med forskjellige livssyn.
 • Leder og medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnes av Speiderstyret
 • Speiderstyret oppnevner en egen kontaktperson til arbeidsgruppen.
 • Arbeidsgruppen rapporterer til Speiderstyret.

Tid

 • Arbeidsgruppen oppnevnes snarest mulig, og senest fra 1. januar 2015.
 • Arbeidsgruppen deltar på Samling for krets- og korpsledere/-styrer våren og høsten 2015 for å gi status og ta imot innspill, og på Samling for krets- og korpsledere våren 2016 for å presentere forslag til endring av grunnreglene før endelig forslag leveres til Speiderstyret.
 • Arbeidsgruppen rapporterer til Speiderstyret etter nærmere avtale.
 • Arbeidsgruppen skal levere sin anbefaling til Speiderstyret senest 31. mars 2016, med henblikk på at Speiderstyret kan innstille til førstegangsbehandling av forslag til endring av grunnreglene på Speidertinget 2016.

Metode

 • Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i grunnreglene og i momenter fra diskusjonen rundt livssyn, religion og åndelighet på Speidertinget 2014.
 • Arbeidsgruppen skal innhente informasjon om temaet «åndelighet» fra WAGGGS og WOSM.
 • Arbeidsgruppen skal involvere flest mulig i Norges speiderforbund i arbeidet, i alle faser.
 • Arbeidsgruppens arbeid skal gjenspeile den raushet, respekt og åpenhet overfor andres livssyn som Norges speiderforbund ønsker å være kjennetegnet av.
 • Arbeidsgruppen bør delta på aktiviteter og i fora i Norges speiderforbund, hvor gruppen finner det hensiktsmessig å være til stede.
 • Arbeidsgruppen kan innhente støtte eller uttalelser fra eksterne ressurspersoner.

Økonomi

Det avsettes inntil 50 000 kroner til arbeidsgruppens virksomhet.
|
Tekst: Bendik FjeldstadFoto: Kirvil Kaasa
Søk i speiding.no
Googlesøk i speiding.no
Speidermuseet
Norsk Speidermuseum gjør speiderhistorien levende.
Forbundsmerket
På våre ressurssider om profilprogrammet kan du laste ned forbundsmerket, maler for brevark, presentasjoner og lese mer om bruk av farger og fonter.
Samarbeidspartnere
Norges speiderforbund | Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo | Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo | 22 99 22 30 | nsf@speiding.no